Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!


Lutherdagar 10-11 oktober 2014

Glöm inte att anmäla er till Lutherdagar 2014. I år medverkar Timo Laato, Markus Saarinen, Ingemar Andersson och Lars Borgström.

Se mera på föreningen Lutherdagars webbplats:

http://www.lutherdagar.se

Lutherdagar 2014

 

 

 

 


Kalender
Hela programmet finns här.

Nittonde söndagen efter Trefaldighet
2014-10-26
Norrköping, Åbylundskyrkan
11.00 Gudstjänst

Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst
13.00 Bibelstudium

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Gudstjänst

Söndagen efter alla helgons dag
2014-11-02
Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Högmässa
Vissa gudstjänster och läger sänder vi direkt via internet.

Nästa planerade sändning:

Sjuttonde söndagen eft. Trefaldighet.
den 12/10 kl. 10.00 


Lyssna på predikan

2014-10-12 - Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Predikan: Ingemar Andersson


Flera predikningar finns i vårt predikoarkiv som du hittar under rubriken predikningar i menyn ovan.