Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!Kalender
Hela programmet finns här.

Bönsöndagen
2016-05-01
Norrköping, Åbylundskyrkan
11.00 Gudstjänst

Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Högmässa

Söndagen före pingst
2016-05-08
Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Gudstjänst
Vissa gudstjänster och läger sänder vi direkt via internet.

Nästa planerade sändning:

Första söndagen efter påskdagen 160403.

 


Lyssna på predikan

2016-04-03 - Första söndagen efter Påskdagen
Predikan: Lars Borgström


Flera predikningar finns i vårt predikoarkiv som du hittar under rubriken predikningar i menyn ovan.