Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!


Sensommalägerr 2015Sensommarläger 4-6 september 2015

Varmt välkommen till sensommarläger på Hjälmargården den 4-6 september. Asbjörn Hjorthaug, Ingemar Andersson och Lars Borgström medverkar. Temat för lägret är: Det gäller himlen! - Vår väg mot målet.

Klicka här för att ladda ner ett detaljerat program.

Välkomna!

 

 

 


Kalender
Hela programmet finns här.

Trettonde söndagen efter Trefaldighet
2015-08-30
Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Gudstjänst

Fredag
2015-09-04
Hjälmargården
Sensommarläger
Vissa gudstjänster och läger sänder vi direkt via internet.

Nästa planerade sändning:

Elfte söndagen efter Trefaldighet, 16/8 2015

 


Lyssna på predikan

2015-06-07 - Första söndagen efter Trefaldighet
Predikan: Ingemar Andersson


Flera predikningar finns i vårt predikoarkiv som du hittar under rubriken predikningar i menyn ovan.