Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!


Lutherdagar 2015Lutherdagar 2015

Avsätt tid för Lutherdagar i Norrköping den 9-11 oktober.

Ämnen som behandlas är:

  • Heidelbergsdisputationen 1518: Härlighetsteologi eller korsteologi - Daniel Johansson
  • Luthersk, reformert och arminiansk. Tre opfattelser af synd och frelse. - Peter Olsen
  • Luthersk tro i mötet med andra religioner- Lars Borgström
  • Den antinomistiska striden: Lag och evangelium i slutet av Luthers liv - Daniel Johansson
  • Sången i lutherska kyrkan - Sigmund Hjorthaug
  • Det saliga bytet - Ingemar Andersson
  • Det dobbelte møde med Gud i Ordet: Lov og evangelium - Peter Olsen

För mer information se föreningen Lutherdagars webbplats:

http://www.lutherdagar.se

 

 

 

 


Kalender
Hela programmet finns här.

Nittonde söndagen efter Trefaldighet
2015-10-11
Norrköping, Åbylundskyrkan
11.00 Gudstjänst

Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Tjugonde söndagen efter Trefaldighet
2015-10-18
Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Gudstjänst
Vissa gudstjänster och läger sänder vi direkt via internet.

Nästa planerade sändning: 


Lyssna på predikan

2015-09-27 - Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Predikan: Ingemar Andersson


Flera predikningar finns i vårt predikoarkiv som du hittar under rubriken predikningar i menyn ovan.