Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!
Nyårsläger

Nyårsläger 2014-21015Välkommen till nyårsläger på Hjälmargården, den 30/12 - 1/1. Medverkar gör Ingemar Andersson, Lars Borgström och Åke Malander.

Ämnet för lägret är "Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet".

Ni är alla varmt välkomna!

Ladda ner detaljerat program här
 

 

 

 


Kalender
Hela programmet finns här.

Tisdag
2014-12-30
Hjälmargården
Nyårsläger

Nyårsafton
2014-12-31
Hjälmargården
Nyårsläger
Vissa gudstjänster och läger sänder vi direkt via internet.

Nästa planerade sändning:
 


Lyssna på predikan

2014-10-12 - Sjuttonde söndagen efter Trefaldighet
Predikan: Ingemar Andersson


Flera predikningar finns i vårt predikoarkiv som du hittar under rubriken predikningar i menyn ovan.