Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!
NELK - Nordisk Evangelisk Luthersk Konferens 24-26 april 2015

Nyårsläger 2014-2015I mars 2004 hölls en konferens i Vasa i Finland med temat "Vägen fram". Denna konferens var en uppföljning av boken "Vägen fram? Lutherska väckelserörelser i uppbrott", som hade getts ut några år tidigare med artiklar av en rad författare från Norge, Sverige, Danmark och Finland. Boken tecknade en allvarlig bild av den andliga och kyrkliga situationen i de nordiska länderna.

Mot denna bakgrund ville boken och sedan också konferensen kalla bibel- och bekännelsetrogna lutheraner i Norden till ett förnyat studium av Guds ord och den lutherska bekännelsen för att stärka tron och den andliga enheten och få ljus över vägen fram.

Konferensen 2015 är planerad att hållas i Norrköping den 24-26 april. Detaljerat program kommer senare.

Mer information om konferensen kan hittas på webbplatsen: http://www.logosmappen.net/nelk/

 

 

 


Kalender
Hela programmet finns här.

Andra söndagen i Fastan
2015-03-01
Norrköping, Åbylundskyrkan
11.00 Gudstjänst

Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Gudstjänst

Tredje söndagen i Fastan
2015-03-08
Stockholm, Adventskyrkan
11.00 Gudstjänst

Uppsala, Pauluskapellet
18.00 Gudstjänst
Vissa gudstjänster och läger sänder vi direkt via internet.

Nästa planerade sändning:

2 söndagen i fastan
2015-03-01 kl. 11.00


 


Lyssna på predikan

2015-03-01 - Andra söndagen i Fastan
Predikan: Ingemar Andersson


Flera predikningar finns i vårt predikoarkiv som du hittar under rubriken predikningar i menyn ovan.