Lutherska Församlingen i Stockholmsområdet (LFS) och Lutherska församlingen i Umeåområdet (LFU) är två fristående församlingar som enligt sina stadgar är bundna till Bibeln och den lutherska kyrkans bekännelseskrifter.

Församlingarna bildades 1988 och står sedan 1992 i kyrkogemenskap med Evangelisk Lutherska Bekännelsekyrkan (ELBK).

Vi tror att Bibeln är alltigenom Guds ofelbara ord och därför sann i allt vad den talar, och att de evangelisk-lutherska bekännelseskrifterna, samlade i Konkordieboken av år 1580, är en rätt utläggning och förklaring av Bibelns lära.

Därför skall i våra församlingar allt Guds ord förkunnas rent och klart och ingenting läras som står i strid med Guds ord. Genom en rätt förvaltning av nådemedlen, där lag och evangelium predikas och sakramenten förvaltas efter Kristi ord och instiftelse, vill församlingarna med Guds nåd sprida det glada budskapet om syndares frälsning i Jesu Kristi namn.

Till våra gudstjänster, övriga samlingar och läger hälsar vi var och en varmt välkommen!2016-07-05 - Webbplats temporärt nere

På grund av ändringar i webhotellet ligger vår webbplats tillfälligt nere.


Kalender

Gudstjänster sker varje söndag i:
Stockholm kl. 11.00
Uppsala kl. 18.00

------------------

Söndag 2/10
11.00 Gudstjänst
Ingemar Andersson
Olof Palmes gata 25 STHLM

18.00 Gudstjänst
Ingemar Andersson
Dag Hammarskölds väg 50
Uppsala

Söndag 9/10
11.00 Gudstjänst
Lars Borgström
Olof Palmes gata 25 STHLM

18.00 Gudstjänst
Lars Borgström
Dag Hammarskölds väg 50
Uppsala

Söndag 16/10
11.00 Gudstjänst
Ingemar Andersson
Olof Palmes gata 25 STHLM

18.00 Gudstjänst
Ingemar Andersson
Dag Hammarskölds väg 50
Uppsala

Norrköping

Gudstjänst Sönd 9/10 kl. 11.00
Ingemar Andersson
Åbylundskyrkan